Tâm Lý Học Dành Cho Lãnh Đạo - Dean Tjosvold, Mary M. Tjosvold

Giới thiệu nội dung cuốn sách "Tâm Lý Học Dành Cho Lãnh Đạo" của tác giả Dean Tjosvold, Mary M. Tjosvold


Tâm Lý Học Dành Cho Lãnh Đạo cung cấp cho bạn đọc – các nhà nghiên cứu, những người lãnh đạo trong các tổ chức và công ty, các học viên theo học các khóa về kỹ năng lãnh đạo
Cuốn sách cung cấp những kiến thức hết sức cơ bản về đời sống tâm lý con người cũng như những yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới hành vi của cá nhân khi họ tồn tại trong một nhóm và tổ chức.
Với những kiến thức đó, người lãnh đạo có thể tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc một cách tốt nhất, quản lý, giải quyết được những mâu thuẫn và xung đột trong các tổ chức cũng như nâng cao. Bên cạnh đó còn có thể sử dụng quyền lực của mình trong quá trình lãnh đạo một cách hiệu quả.

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn

ads1